image
image
image
image

Nabídka služeb

Můžeme Vám nabídnout následující služby a činnosti:

 • Výroba televizních, filmových a rozhlasových spotů od scénáře přes realizaci až po zajištění odvysílání ve sdělovacích prostředcích.
 • Návrh, výroba a distribuce osvětových a reklamních tiskovin.
 • Organizace vzdělávacích pořadů na téma:
  • Prevence sociálně patologických jevů
  • Prevence kriminality mládeže
  • Prevence drogových závislostí
  • Prevence úrazovosti mladých lidí
  • Ekologická výchova
  • Zdravý životní styl